Manželské večery


O co se jedná?
Kurz Manželské večery je soubor osmi setkání, sestavený tak, aby pomohl každému manželskému páru upevnit jeho vztahy.
Cílem je pomoci párům vybudovat zdravé celoživotní manželství. Kurz je vybaví praktickými nástroji k posílení jejich vztahů a poskytne jim čas a místo, aby spolu mohli diskutovat o obtížných problémech. Měl by jim pomoci zbavit se špatných návyků a vytvořit si nové dobré návyky, které jim umožní zdokonalování jejich manželství.

Cyklus osmi setkání má tato témata:
Vybudovat pevné základy,
Umění komunikace,
Řešení konfliktů,
Síla odpuštění,
Rodiče a rodiče partnera,
Dobrý sex,
Láska v akci.
Slavnostní závěrečná večeře.

Komu je kurz určen?
Je pro každou manželskou dvojici, která chce spolupracovat a investovat do svého vztahu. Někteří účastníci byli svoji méně než dva roky, zatímco jiní více než 30 let.

Kurz je užitečný jak pro manželství bez problémů, pak pro ty, kteří mají potíže. Chceme vyvrátit dojem, že kurz je jen pro ty, kteří mají problémy. Chceme povzbudit každý manželský pár, aby investoval do svého vztahu a přišel na Manželské večery. Speciálně chceme povzbudit páry v prvních pěti letech manželství, aby přišly, protože věříme, že jim to pomůže vybudovat správné základy. Páry jsou vedeny k tomu, aby začaly komunikovat konstruktivně. Některé rozvedené nebo rozloučené páry použily kurz jako pokus vrátit se k sobě.

I když je kurz založen na křesťanských zásadách, je pro páry, které se považují za křesťany, i pro páry, které se za křesťany nepovažují. Kurz přinesl užitek mnoha dvojicím z obou skupin.

Kdo kurz připravil?
Kurz začali pořádat Nicky Lee a jeho žena Sila v roce 1996 v londýnském sboru Holy Trinity Brompton. Nicky a Sila jsou svoji více než 20 let, mají čtyři děti. O manželství mluvili již k tisícům lidí. Ve sboru Holy Trinity Brompton vedou kurz třikrát ročně a každého kurzu se zúčastní okolo 100 manželských párů. Českou verzi příručky a české promluvy přiravili Jan a Milada Frolíkovi a Martin a Marie Sauerovi, dabing videokazet zajišťuje Miloš Poborský.

Jak kurz probíhá?
Kurz probíhá po osm všedních večerů
Každé setkání začíná večeří, následuje promluva, po které mají manželé příležitost si spolu popovídat o tématu večera i o důležitých otázkách, na které ve spěchu všedního dne nezbývá čas.Mají na to dostatek místa a hraje přitom hudba, takže je nemůže nikdo tajně vyslechnout. Soukromí každého páru je respektováno, skupinová diskuse není součástí kurzu a o svém vztahu nemusí nikomu dalšímu nic říkat. Na konci večera účastníci dostanou domácí úkol, který mají udělat do příštího setkání. (Není známkován, ani kontrolován, je jen pro jejich potřebu). Každý večer využívá znalostí z předchozích večerů.

Na konci kurzu je Závěrečný večer s krátkou promluvou „Co způsobuje, že manželství funguje?" a svědectvím dvou nebo tří párů, které právě dokončily kurz, o tom, co jim přinesl. Hosté již nemusí sedět u stolů po dvou a mohou přivést své přátele, kterým chtějí kurz doporučit.

Vše o Manželských večerech: www.manzelskevecery.cz 

Nebližší kurz bude probíhat na podzim 2024