Kronika akcí

Pokračujeme v projektu AMORIS LAETITIA, který jsme prožívali v loškém roce v rámci Roku rodiny.

Centrum pro rodinu zve na první setkání ročního programu pro manžele s názvem „k SOBĚ“. Zveme všechny manžele, rodiny i jednotlivce, kteří chtějí více prohloubit své vztahy. Tématem prvního setkání je identita muže a ženy. Přijďte prožít pěkné odpoledne se svými blízkými při dobré kávě. První setkání proběhne v neděli 20. 11. ve 14:30 hodin na Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách

Program bude podobný, jako při setkáních AL, s tím rozdílem, že děkanátní setkání budou z praktických a organizačních důvodů probíhat ve Val. Kloboukách. Začneme v teple Pastoračního domu promluvou a posezením s občerstvením, popř. "pokecem", a zakončíme adorací v kostele.

Další setkání v prosinci by mělo podle možností proběhnou v jednotlivých farnostech.

 plakat k sobe identita jpg

mv 2022

Více informací: ZDE

Moto kurzu:
"...jako "RŮŽE"...věřím, že každá z nás je jako květina, která voní a dává lidem okolo sebe radost, pokud rozvinula vše, čím byla obdarována".


Jak nás ovlivňují naše přesvědčení a naše myšlenky
Jak uzdravit sebeúctu a získat sebedůvěru
Jak zvládat v životě stres
Jak zvládat v životě emoce
Jak komunikovat s druhými čitelně

ROSE 2022 1

Poslední setkání k Roku rodiny Amoris Laetitia proběhl na farní zhradě ve Valašských Kloboukách formou pikniku. 

den rodin s piknikem VK

 

 

přífarní tábor 2022 png

5. června 2022 jsme pořádali koncert ADORARE s žehnáním nového CD.

adorare

V termínu od 11. do 17. 7 2022 proběhl pobytový letní tábor pro děti od 2. do 6. třídy ZŠ na Provodově.

Hlavní vedoucí: Markéta Kudelová, studentka pedagogické škovly v Kroměříži

Tábora se zúčastnilo 23 dětí.

Boží láska se vyjadřuje „v živých a konkrétních slovech, kterými si muž a žena projevují svou manželskou lásku“. Tak jsou ti dva mezi sebou odrazem božské lásky, která povzbuzuje slovem, pohledem, pomocí, něhou, objetím. Proto „chtít vytvořit rodinu znamená mít odvahu být součástí Božího snu, odvahu snít s ním, odvahu budovat s ním, odvahu hrát s ním tento příběh o budování světa, ve kterém se nikdo necítí sám.“ AL 321

Téma setkání: SPIRITUALITA RODINY

8. video "Spiritualita manželství a rodiny"

Rodina se neskládá pouze z manželů, manželek a dětí, ale je v ní přítomen i Ježíš. Pán Ježíš žije v rodině skutečně a konkrétně. Je přítomen prostřednictvím skutků lásky – konkrétních gest mezi manželem a manželkou, mezi rodiči a dětmi. V rodině je důležitá něha, která, pokud chybí, je nahrazena zimou, „existenční zimou“ – říká svatý otec František.

Ježíš říká v Bibli: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ (Mk 10:51). Ptejme se často sami sebe, co můžeme udělat pro to, aby byl člen rodiny šťastný.