Program, který vám pomůže:

 • lépe rozumět svým dětem,
 • vychovávat je k odpovědnosti a samostatnosti,
 • správně s nimi komunikovat a povzbuzovat je,
 • řešit konflikty a předcházet špatnému chování.

Program, který nabízí praktický přístup k řešení vztahů rodič — dítě a zároveň přivádí rodiče k demokratické výchově dětí. Patříte mezi tu většinu rodičů, kteří se snaží být úspěšnými rodiči, zodpovědnými, tolerantními a chápajícími, jejichž jedním z největších uspokojení je rozumět svým dětem a být jim dobrým průvodcem životem?


A přesto se vám občas stává, že si nevíte rady,

 • jak reagovat na dětské špatné chování, zlobení a konfliktní situace?
 • jak zlepšit rodinnou atmosféru, podpořit vzájemnou komunikaci a spolupráci se svými dětmi a v celé rodině?
 • jakou formou a jak aktivně ovlivnit a naučit děti vzájemně se respektovat, zodpovědně zvládat určitý pořádek a disciplínu, at' už doma či ve školním nebo jiném kolektivu nebo na veřejnosti?

Efektivní rodičovství a programy jsou pro vás příležitostí se naučit některé praktické způsoby a techniky,

 • jak zlepšit vaši výchovu vůči dětem tak, aby z nich vyrostli zodpovědní jedinci,
 • jak z vašeho domova vytvořit pro děti zázemí podpory, porozumění a lásky,
 • jak zkvalitnit vlastní život sebevzděláním i v této náročné celoživotní roli.

Vzdělávací programy Efektivního rodičovství vás zavedou do skupinky rodičů, kteří mají podobné starosti a problémy, podobné představy o výchově svých dětí. Pod vedením zkušené lektorky si budete moci osvojit užitečné a praktické metody a techniky, získáte tipy a podněty,

 • jak rozumět chování svých dětí a jak aktivně jejich chování ovlivňovat,
 • jak aktivně ovlivňovat své reakce na chování dětí,
 • jak podporovat pozitivní chování dětí a předejít tomu špatnému,
 • jak zvládnout alternativní metody vedení dětí, které sníží přetížení a napětí rodičů a naučí jejich děti nést zodpovědnost za své chování,
 • jak vést děti k zodpovědnosti, samostatnosti, spolupráci, sebevědomí a zvládání životních situací.

Budete mít čas i prostor si o problémech s dětmi pohovořit, sdílet je s ostatními, vyměňovat si navzájem cenné zkušenosti o péči a výchově dětí. Nezanedbatelnou úlohou skupiny je i pomoci vám načerpat nové síly a energii, odpočinout si, abyste nadále mohli s chutí a zodpovědností plnit jednu z nejnáročnějších životních rolí a profesí zároveň, tj. být dobrým rodičem svým dětem.