Předávání víry v rodině
8 setkání pro rodiče prvokomunikantů
1. Co chceme předat našim dětem
naším jednáním ukazujeme, jaké hodnosty žijeme
2. Co udělat, aby děti mohly přijímat dar víry v Boží moc
podle rodičů si děti vytváří obraz o Bohu a svoji představu o vztahu Boha k nám lidem
3. Proč chválit a děkovat
přirozená rovina – mezilidské vztahy
= chválou vychovávám svědomí
= díkem budeji vztah, vědomí vlastní hodnoty
nadpřirozená rovina – vztah člověk – Bůh
4. Proč slavíme aneb co (MŮŽEME) udělat pro to, aby děti rády chodily na mši svatou
význam slavení: rituály
propojování domácího a liturgického slavení
5. Autorita a její úkoly
poslušnost vůči Bohu (1Sam 3,3-19)
6. Lidská důstojnost
důraz na bytí, na prožitek
život v přítomném okamžiku
umění žasnout
7. Moc slova
Písmo svaté
modlitba
8. Odpuštění – čím můžeme doma přispět k přípravě na přijetí svátosti smíření
Bůh se stal člověkem, aby nám bylo odpuštěno