O prázdninách organizujeme duchovní obnovu pro ženy, většinou maminky s dětmi, bez noclehu. Je zajištěn oběd a hlídání dětí.

Termín duchovní obnovy pro maminky: 18. - 22. července 2022

Lektorka: Mgr. Ing. Fany Böhmová